નાકના વાયર માટે સામાન્ય રીતે વપરાતી ત્રણ સામગ્રી

2021/02/26

તે કાર્ય કરે છેનાક વાયર is to make the mask fit the face better and ensure that bacteria are not easy to enter the respiratory tract. The નાક વાયર needs to have a good force-bearing shape, there will be no rebound under the condition of no force, and the existing shape will not be deformed.

 

નાકના તાર માટે અવિશેષરૂપે વપરાયેલી સામગ્રી છે: પોલિઓલેફિન પોલિમર કોટેડ ગેલ્વેનાઇઝ્ફાઇન સ્ટીલ વાયર, પ્લાસ્ટિક અને શુદ્ધ એલ્યુમિનિયમ.


આયર્ન નોઝબ્રીજ વાયરપોલિઓલેફિન પોલિમર કોટેડ ગેલ્વેનાઈઝ્ડ ફાઇન સ્ટીલ વાયરથી બનેલું છે.પ્લાસ્ટિક નાકવાયર, બધા પોલિઓલેફિન રેઝિનથી બનેલા છે.


એલ્યુમિન્યુમોઝ વાયરમેટલ એલ્યુમિનમશીટ પરથી સ્ટેમ્પ્ડ છે